For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت فرهاد شهبازی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده فیزیک تلفن : 3913755(0311) فکس : 3912376(0311) وب سایت : فرهاد شهبازی
  • دانشیار
  • سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک
زمینه های تحقیقاتی :
  • سیستمهای پیچیده
  • ماده چگال نظری
  • مکانیک آماری

ارتقاء امنیت وب با وف بومی